Læge Mette Lybke

________________________

________________________

________________________

Almen praktiserende læge

Lukkedage

LukketBeskrivelsePeriode

Vi holder lukket

Vi har desværre også behov for at holde lukket en gang imellem.

Ring 1813 ved akut

Imens vi holder lukket henvises du til anden læge i Albertslund eller 1813.

Ring 112 ved behov for udrykning

Hvis du har behov for ambulance bedes du ringe til 112.

Læge Mette Lybke. © 2023

Stationsporten 1A, 2620 Albertslund

 +45 43 64 55 61